热门标签

125 tổ chức, cá nhân có sai phạm, thu hồi và xử phạt… hơn 1,2 triệu đồng!

时间:3周前   阅读:12

Mới đây, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa đã ký báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT, năm 2022, toàn ngành chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2022, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa không phát hiện tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: T.L).

Năm 2022, Sở NN&PTNT đã thực hiện 8 cuộc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 8 đơn vị trực thuộc và một cuộc kiểm tra quy chế dân chủ gắn với công tác cải cách hành chính và công tác tổ chức cán bộ tại 3 đơn vị thuộc Sở. Qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện có vụ việc vi phạm.

Cũng qua nhiều cuộc thanh, kiểm tra trong năm 2022, chưa phát hiện vụ việc vi phạm các quy định về chế độ định mức tiêu chuẩn; chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và vi phạm kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc…

,

区块链澳5开户www.eth0808.vip)区块链澳5开户(www.eth0808.vip)是用以太坊区块高度哈希值开奖的区块链澳5开户游戏,区块链澳5开户有别于传统澳洲幸运5游戏,区块链澳5开户绝对公平,区块链澳5开户结果绝对无法作假。

,

Năm 2022, kết quả xác minh tài sản thu nhập tại Sở NN&PTNT có 24/26 người được Chánh Thanh tra tỉnh này kết luận kiểm điểm rút kinh nghiệm. Giám đốc Sở NN&PTNT đã ban hành công văn về việc yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm đã nêu trong kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh đối với các cá nhân có liên quan.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, năm 2022, Thanh tra Sở NN&PTNT xây dựng kế hoạch thanh tra hành chính tại 8 đơn vị trực thuộc, như: Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, Ban quản lý Cảng cá Lạch Hới, Ban quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân và Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn.

Qua thanh tra, đã yêu cầu đơn vị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành việc thực hiện nhiệm vụ được giao và thu hồi sau thanh tra tại 3 đơn vị với số tiền là gần 16 triệu đồng.

Thanh tra Sở NN&PTNT và các Chi cục có chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện 53 cuộc thanh tra và 5 cuộc kiểm tra. Số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra là 1.203; số tổ chức, cá nhân có sai phạm là 125; số tiền thu hồi sau thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính năm 2022 là hơn 1,2 triệu đồng.

Về kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở NN&PTNT tại các Chi bộ trực thuộc, toàn Đảng bộ có 4 đảng viên bị kỷ luật hình thức khiển trách; một đảng viên bị kỷ luật hình thức cảnh cáo; chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa, phát hiện sai phạm về kinh tế, thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 183 triệu đồng và kiến nghị giảm quyết toán, không thanh toán số tiền gần 60 triệu đồng. Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm mà kết luận đã nêu.

上一篇:C罗好朋友抹黑梅西,但他说过来的话却在歌颂梅西!

下一篇:Bet365官方直营

网友评论