lô đề hôm nay(www.84vng.com):12.8IG客户情绪报告: 黄金、原油、澳币、日圆、欧元、英镑 作者:DailyFX 2022-12-08 13:36

频道:财经 日期: 浏览:8

lô đề hôm nay(www.84vng.com):lô đề hôm nay(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。lô đề hôm nay(www.84vng.com)game tài Xỉu lô đề hôm nay online công bằng nhất,lô đề hôm nay(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

IG客户情绪显示,黄金散户多空比为2.76,倾向看涨;纽约原油散户多空比为6.78,倾向看跌。


澳币/日圆:近37.43%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.67∶1。净多头人数较昨天下降4.11%,较上周上升42.86%。净空头人数较昨天上升6.85%,较上周下降4.10%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示澳币/日圆可能上涨。不过净空头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,澳币/日圆走势前景显得更加不明。 

 

澳币/美元:近58.03%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.38∶1。净多头人数较昨天下降4.40%,较上周上升16.98%。净空头人数较昨天上升7.51%,较上周下降12.35%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示澳币/美元可能下跌。不过净多头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,澳币/美元走势前景显得更加不明。 

 

纽约原油:近87.15%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为6.78∶1。净多头人数较昨天上升8.22%,较上周上升35.94%。净空头人数较昨天下降1.07%,较上周下降47.33%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示纽约原油可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,纽约原油走势前景更加看跌。

 

德国DAX40指数:近29.71%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.37∶1。净多头人数较昨天上升4.34%,较上周上升56.75%。净空头人数较昨天下降0.15%,较上周下降9.31%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示德国DAX40指数可能上涨。然而净空头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示德国DAX40指数走势可能反转下降,尽管当前多数散户持有净空头。

 

欧元/瑞郎:近63.32%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.73∶1。净多头人数较昨天下降0.83%,较上周下降0.83%。净空头人数较昨天下降3.47%,较上周上升4.51%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示欧元/瑞郎可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/瑞郎走势前景显得更加不明。 

 

欧元/英镑:近64.58%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.82∶1。净多头人数较昨天上升6.74%,较上周下降7.00%。净空头人数较昨天下降0.88%,较上周上升10.24%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示欧元/英镑可能下跌。不过净多头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/英镑走势前景显得更加不明。 

 

欧元/日圆:近32.13%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.11∶1。净多头人数较昨天上升11.31%,较上周上升14.02%。净空头人数较昨天下降6.62%,较上周上升27.01%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示欧元/日圆可能上涨。不过净空头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/日圆走势前景显得更加不明。 

 

欧元/美元:近44.78%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.23∶1。净多头人数较昨天下降0.84%,较上周上升10.58%。净空头人数较昨天上升4.36%,较上周上升5.77%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示欧元/美元可能上涨。不过净空头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,欧元/美元走势前景显得更加不明。 

 

法国CAC40指数:近26.17%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.82∶1。净多头人数较昨天上升14.18%,较上周上升65.26%。净空头人数较昨天下降4.83%,较上周下降13.73%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示法国CAC40指数可能上涨。然而净空头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示法国CAC40指数走势可能反转下降,尽管当前多数散户持有净空头。

 

富时100指数:近23.55%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为3.25∶1。净多头人数较昨天上升24.50%,较上周上升58.38%。净空头人数较昨天下降8.20%,较上周下降12.53%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示富时100指数可能上涨。然而净空头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示富时100指数走势可能反转下降,尽管当前多数散户持有净空头。

 

英镑/日圆:近30.95%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.23∶1。净多头人数较昨天下降1.27%,较上周上升13.04%。净空头人数较昨天下降0.29%,较上周上升6.75%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示英镑/日圆可能上涨。不过净空头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,英镑/日圆走势前景显得更加不明。 

,

lô đề online(www.vng.app):lô đề online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。lô đề online(www.vng.app)game tài Xỉu lô đề online online công bằng nhất,lô đề online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

 

英镑/美元:近43.29%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.31∶1。净多头人数较昨天下降5.16%,较上周上升0.46%。净空头人数较昨天上升6.06%,较上周上升0.87%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示英镑/美元可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,英镑/美元走势前景更加看涨。

 

现货黄金:近73.42%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为2.76∶1。净多头人数较昨天下降2.52%,较上周下降0.90%。净空头人数较昨天上升7.31%,较上周上升6.85%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货黄金可能下跌。然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示现货黄金走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。


纽元/美元:近50.21%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.01∶1。净多头人数较昨天下降11.28%,较上周上升2.61%。净空头人数较昨天上升3.54%,较上周上升12.50%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示纽元/美元可能下跌。然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示纽元/美元走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。

 

现货白银:近80.87%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为4.23∶1。净多头人数较昨天下降1.03%,较上周下降5.80%。净空头人数较昨天上升10.68%,较上周上升9.27%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货白银可能下跌。然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示现货白银走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。

 

SP500:近53.36%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.14∶1。净多头人数较昨天上升1.32%,较上周上升39.43%。净空头人数较昨天上升2.49%,较上周下降12.09%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示SP500可能下跌。不过净多头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,SP500走势前景显得更加不明。 

 

美元/加元:近32.95%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为2.04∶1。净多头人数较昨天下降7.58%,较上周下降32.63%。净空头人数较昨天下降11.54%,较上周上升62.81%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示美元/加元可能上涨。不过净空头持仓量较昨天减少但是较上周增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美元/加元走势前景显得更加不明。 

 

美元/瑞郎:近76.56%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为3.27∶1。净多头人数较昨天上升2.45%,较上周上升2.70%。净空头人数较昨天上升4.92%,较上周上升36.17%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示美元/瑞郎可能下跌。然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示美元/瑞郎走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。

 

美元/日圆:近43.44%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.30∶1。净多头人数较昨天下降3.83%,较上周下降1.12%。净空头人数较昨天上升2.69%,较上周上升4.95%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示美元/日圆可能上涨。并且净空头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,美元/日圆走势前景更加看涨。

 

道琼指数:近36.05%的客户为净多头,净空头和净多头的人数比率为1.77∶1。净多头人数较昨天下降3.23%,较上周上升65.09%。净空头人数较昨天上升2.99%,较上周下降16.03%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净空头暗示道琼指数可能上涨。不过净空头持仓量较昨天增加但是较上周减少,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,道琼指数走势前景显得更加不明。 

资讯来源:DailyFX财经网 

6

,

电报群科学上网www.tg888.vip)是一个Telegram群组分享平台,电报群科学上网内容包括telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容,为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

关键词:tài xỉu online vin

0 留言

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
验证码